Međunarodni naučni skup „Teorija i analiza“

Ivan Brkljačić će 14.05.2011. predstaviti svoj rad pod nazivom: „Instrumentalni teatar posmatran kroz izabrane kompozicije Mauricija Kagela”, u okviru Međunarodnog naučnog skupa „Teorija i analiza“, koji će od 13-15. maja biti održan na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.