„očiju tvojih da nije“ za sopran i klavir

2018. cca 6 min.

 

„PROLEĆE“ za meco-sopran, bariton, violončelo i klavir

2013. cca 5 min. 30 sec
premijera: 16.05.2013. Sala Matice Srpske – Novi Sad
izveo: ansambl Gradilište (Ana Radovanović, Vlada Dinić, Neda Hofman i Srđan Sretenović)

 

„MOKRANJAC – VARIJACIJE NA FRAGMENT IZ NJEST SVJAT-A“ za sopran i gudački kvartet

2011. cca 13 min
premijera: 01.06.2011. Skupština grada Beograda
izveli: Katarina Jovanović i gudački kvartet „Mokranjac“

 

„DA SU MENI OČI TVOJE“ za glas, flautu i klavir, na stihove Jovana Ilića

2008. cca 4 min. 30 sec
premijera: 7.12.2009. Skupština grada Beograda
izveo: trio „Donne di Belgrado“
Video

 

„DA SU MENI OČI TVOJE“ za dva glasa i klavir, na stihove Jovana Ilića

2007. cca 4 min 30 sec
premijera: 25.11.2016. Skupština grada Beograda
izvele: Tanja Obrenović – sopran, Branislava Podrumac – mecosopran i Maja Rajković – klavir

 

„ČETIRI BRZALICE“ za glas, flautu i kontrabas

1997. cca 4 min
premijera: jun 1999. Kalemegdan, Beograd
izveli: Tijana Grujić (glas), Ana Rajković (flauta) i Đorđe Stijepović (kontrabas)

 

„BUKET“ za ženski glas, violončelo i živu elektroniku, na stihove Žaka Prevera

1996. cca 6 min
premijera: septembar 1996. FMU, Beograd
izveli: Jelena Božić (sopran), Vartan Baronian (violončelo) i Ivan Brkljačić (živa elektronika)

 

„ZAŠTO?“ za ženski glas i klavir, na stihove R. Tagore

1995. cca 6 min
premijera: 28.06.2007. Ruski dom, Beograd
izvele: Nevena Pavlović (sopran) i Jelena Popović (klavir)