Ivan Brkljačić u svom dosadašnjem opusu ima preko pedeset kompozicija napisanih u okviru solističkog, kamernog, horskog i simfonijskog žanra.