Факултет музичке уметности у Београду
Колоквијум из предмета Аранжирање, модул 2 (28.3.2019)

Резултати:

Aranžiranje 2 – rezultati kolokvijuma, 28.3.2019

 

 

Факултет музичке уметности у Београду

Јануарски испитни рок (17.1.2019)

Аранжирање OAC, 1. модул

Резултати:

Аранжирање ОАС, 1. модул, писмени испит, резултати

 

Факултет музичке уметности у Београду

Јануарски испитни рок (17.1.2019)

Аранжирање мастер, 1. модул

Резултати:

Аранжирање МАС, 1. модул, писмени испит, резултат

 

 

 

Факултет музичке уметности у Београду
Колоквијум из предмета Аранжирање, модул 1 MAC (7.12.2018)

Резултати:

Aranziranje MAS, 1. modul – Kolokvijum, rezultat

 

Факултет музичке уметности у Београду
Колоквијум из предмета Аранжирање, модул 1 (29.11.2018)

Резултати:

Aranžiranje 1 – rezultati kolokvijuma, 29.11.2018