Факултет музичке уметности у Београду

Aranžiranje 1 – pismeni ispit, jun 2019, rezultati

Aranžiranje 2 – pismeni ispit, jun 2019, rezultati

Aranžiranje 2 – rezultati kolokvijuma, 2. rok, 30.5.2019

Aranžiranje MAS, 1. modul – pismeni ispit, jun 2019, rezultati

Aranžiranje MAS, 2. modul – kolokvijum, 2. rok, rezultati

 

 

Факултет музичке уметности у Београду

Aranziranje 2 – domaci zadatak, april 2019

Објављено 27. априла 2019.

Колоквијум из предмета Аранжирање, модул 2 (28.3.2019)

Резултати:

Aranžiranje 2 – rezultati kolokvijuma, 28.3.2019

Факултет музичке уметности у Београду

Јануарски испитни рок (17.1.2019)

Аранжирање OAC, 1. модул

Резултати:

Аранжирање ОАС, 1. модул, писмени испит, резултати

Факултет музичке уметности у Београду

Јануарски испитни рок (17.1.2019)

Аранжирање мастер, 1. модул

Резултати:

Аранжирање МАС, 1. модул, писмени испит, резултат

Факултет музичке уметности у Београду
Колоквијум из предмета Аранжирање, модул 1 MAC (7.12.2018)

Резултати:

Aranziranje MAS, 1. modul – Kolokvijum, rezultat

Факултет музичке уметности у Београду
Колоквијум из предмета Аранжирање, модул 1 (29.11.2018)

Резултати:

Aranžiranje 1 – rezultati kolokvijuma, 29.11.2018