Galerija 2018

Premijera kompozicije Love! – saxophone concerto

Promocija notnih izdanja, Narodna biblioteka Srbije, 8.10.2018.

27. Međunarodna tribina kompozitora, oktobar 2018.

 

Vigo, španija – Erazmus, februar 2018

Jam Session, 29.12.2018.