Novi dekanat jun 2015.

Izvođenje kompozicije u Askoli Pićenu, Italija

Brisel – godišnja skupština društava za zaštitu autorskih prava

Predavanje na Univerzitetu u Novim Sadu

11. Konferencija muzičke teorije i analize