Bienale – Zagreb

Matica Srpska – Novi Sad

Studenti

XXII Tribina kompozitora, Hol NBS – Beograd, 09.11.2013.

FMU, Katedra za muzičku teoriju, 23.12.2013.

Jam session, 30.12.2013.