CD IZDANJA

Ivan Brkljačić – SKC Live 2016.
Quattro temperamenti
Sax & sex
Šest i po
Presto
Da su meni oči tvoje
SaxKolo
Kuvada
Lento
Izdavač: Menart, Beograd 2017.


LP duo
Ivan Brkljačić – Komad, kolač, kolaž, za klavir četvororučno
Izdavač, LP duo
Beograd, 2016.


Gudački kvartet TAJJ
Ivan Brkljačić – Mokranjac – Varijacije na fragment iz Njest Svjata
Izdavač: Udruženje građana TAJJ, Novi Sad 2015.


Vladimir Gligorić
Ivan Brkljačić – Impromptu, svita za klavir
Izdavač: Fakultet muzičke umetnosti, Beograd 2015.


Smiljka Isaković
Ivan Brkljačić – 4 lica doktora Dil-a za čembalo
Izdavač: Agencija Muzika klasika
Beograd, 2015.


Ansambl za novu muziku Gradilište
Ivan Brkljačić – …U treptaju oka…za violončelo i klavir
Izdavač: Ansambl za novu muziku Gradilište, 2014.


Ansambl za novu muziku Gradilište
Ivan Brkljačić – Proleće za 2 glasa, violončelo i klavir
Izdavač: Ansambl za novu muziku Gradilište, 2013.


Kamerni orkestar Mokranjac
Ivan Brkljačić – Cavatina za violinu i gudače
Izdavač: Jugokoncert, 2013.


Gudački kvartet Mokranjac
Ivan Brkljačić – Mokranjac – Varijacije na fragment iz Njest Svjat-a
Izdavač: ZTC – Projektovanje zvuka, Beograd 2013.


Muzika klasika, CD 8
Ivan Brkljačić – „Kuvada“
Izdavač: Sokoj P&C 2012 Muzika Klasika


Donne di Belgrado
Ivan Brkljačić – „Da su meni oči tvoje“
Izdavač: Guitar Art Festival, 2012.


Internacionalni muzički magazin „Novi Zvuk“
CD br.28
Kompilacija
Ivan Brkljačić – „Kad se SEDAM puta digne zavesa…“
(orkestar RTS, Biljana Radovanović)
Izdavač: Sokoj – Mic, 2006.


Internacionalni muzički magazin „Novi Zvuk“
CD br. 26
Kompilacija
Ivan Brkljacic – „Cutting Edge“
(Trio Slavko Osterc, Slovenija)
Izdavac: Sokoj – Mic, 2006.

deo partiture