Eleganza nuova u Austriji

9. decembra u Sali Otvorene kuće u Obervartu i 10. decembra u Carskoj sali Klavirske galerije u Beču, 2 izvođenja kompozicije ELEGANZA NUOVA za kamerni gudački orkestar

Rade Pejčić, dirigent i Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić