Galerija SANU

28.11.2011. u Sali SANU, u Beogradu, izvedena je kompozicija Ivana Brkljačića Mokranjac – varijacije na fragment iz Njest Svjat-a, za gudački kvartet. Kompoziciju je izveo gudački kvartet Mokranjac.