4 lica dr Dil-a

9. novembar, izvođenje kompozicije 4 LICA dr DIL-a za čembalo solo

Sala Skupštine grada Beograda

Milan Popović, čembalo